Sæddeponering

Hos Cryos har du mulighed for at få nedfrosset og deponeret sæd til senere brug. Der kan være mange grunde til at få nedfrosset sæd. Fælles for alle er dog, at man bevarer muligheden for at kunne få børn på et senere tidspunkt.

Din nedfrosne sæd kan holde resten af livet

Nedfrysning af egen sæd kan være aktuelt i en række situationer. Cryos tilbyder at nedfryse og deponere din sæd, så du kan bruge den på et senere tidspunkt. I princippet i ubegrænset tid. Når først sæden er frosset, og hvis frysningen holdes ved lige, vil det kunne holde resten af dit liv. Det eneste, man ikke kender indvirkningen af, er den atmosfæriske baggrundsstråling. Den vil formodentlig på ekstrem lang tid (tusinder af år) nedbryde DNA'et i den frosne sæd.

Sæddeponering kan være en mulighed, hvis du:

  • overvejer at lade dig sterilisere.
  • i forbindelse med kræft eller anden sygdom, står overfor en medicinsk behandling f.eks. kemoterapi- eller strålebehandling, som kan gøre dig steril*.
  • er under behandling for barnløshed, men ikke kan være til stede på det planlagte behandlingstidspunkt pga. udlandsrejse, erhvervsfiskeri, etc.
  • ikke kan levere en sædprøve på kommando, når behandlingen skal finde sted.
  • arbejder med farlige kemiske stoffer, som du frygter kan skade din sæd.
  • blot ønsker at sikre din forplantningsevne.

*) Ved deponering i forbindelse med kemo/strålebehandling, anbefaler vi at sæden deponeres inden behandling påbegyndes. Hvis det ikke kan lade sig gøre, anbefaler vi, at du rådfører dig med den læge, der er ansvarlig for din kemo/strålebehandling.

Sådan får du deponeret din sæd**

Kontakt venligst en af vores afdelinger i Aarhus, Aalborg, København eller Odense og aftal en tid. I afdelingen vil du blive bedt om at udfylde en formular, som du også kan downloade herunder. Sæden kan udtømmes hos os eller hjemme hos dig selv. Sædglas fås hos Cryos. Vi skal blot have sædprøven senest 1 time efter udtømning. Husk at skrive dit navn og personnummer på mærkaten på glasset.

**Partnerdonorer af sæd skal obligatorisk testes for anti-HIV-1/2, HBsAg, anti-HBc, samt anti-HCV. Se Sundhedsstyrelsens Vejledning nr. 9356 pkt. 4.1 af 26.05.2015.


Akut behov for hjælp

Kontakt os ved akut behov for hjælp til nedfrysning af sæd i forbindelse med anden medicinsk eller kirurgisk behandling udenfor vores normale åbningstid.

Værd at vide, før du indleverer din sæd

Når sæden skal opsamles, bør du de foregående 2-3 dage ikke have haft sædudtømning. Hvis sæden ikke udtømmes hos Cryos, bør sæden ikke udsættes for stærk varme eller kulde, og glasset bør holdes ved stuetemperatur (20-30° C). Inden udtømning bør penis afvaskes med vand uden brug af sæbe. Sæden udtømmes direkte i sædglasset. Pas på spild, og vær opmærksom på, at den bedste kvalitet sæd findes i de første dråber. Der må ikke anvendes kondom til opsamling af sæden pga. sæddræbende midler i kondomet, og afbrudt samleje kan ikke anbefales pga. risiko for spild af sæd.

Sæddepotet kan forlænges online

Et sæddepot kan altid forlænges online. I god tid inden udløb, sender vi en påmindelse. E-mail påmindelser er gratis. Påmindelser pr. brev koster EUR 7.5 / DKK 55,5 i gebyr. Anbefalet brev koster EUR 15 / DKK 111,00 i gebyr.

Sådan får du udleveret din sæd fra sæddepotet

Når du ønsker sæden udleveret, kan det ske online med brug af dit brugernavn og password. Har du ikke adgang til en computer kan du udfylde en udleveringserklæring, som indsendes pr. brev/fax til Cryos sammen med en kopi af sikker billedlegitimation f.eks. pas eller kørekort. Herefter kan afsendelse finde sted.
Herefter sender vi sæden til en af dig angivet klinik.

Sådan ophæver du sæddepotet

Når du ønsker at ophæve sæddepotet, kan det ske online med brug af dit brugernavn og password. Har du ikke adgang til en computer kan du udfylde en ophørserklæring, som indsendes pr. brev/fax til Cryos sammen med en kopi af sikker billedlegitimation f.eks. pas eller kørekort. Herefter vil sæddepotet bliver ophævet og dine strå destrueret.

Priser (inkl. moms)

  • Sædanalyse pr. prøve koster EUR 81,25/ DKK 600,00
  • Nedfrysning pr. prøve koster EUR 216,25 / DKK 1.600,00
  • Obligatorisk sygdomstest (engangsbeløb) koster EUR 187,50 / DKK 1.387,50 (Partnerdonorer af sæd skal obligatorisk testes for anti-HIV-1/2, HBsAg, anti-HBc, samt anti-HCV. Se Sundhedsstyrelsens Vejledning nr. 9356 pkt. 4.1 af 26.05.2015)
  • Ved tilkaldevagt uden for normal åbningstid tillægges EUR 433,75 / DKK 3.210,00 pr. prøve

Priserne er gældende fra januar 2020:

Reservationsdepot (Inkl. moms)
Periode Pris
3 måneder EUR 66,25 / DKK 490,00
6 måneder EUR 115,00 / DKK 851,25
1 år EUR 197,50 / DKK 1461,25
2 år EUR 331,25 / DKK 2451,25
3 år EUR 463,75 / DKK 3431,25
4 år EUR 595,00 / DKK 4402,50
5 år EUR 727,50 / DKK 5383,75
10 år EUR 1356,25 / DKK 10036,25

Medmindre du er henvist fra et sygehus, med hvem Cryos har en aftale om betaling, skal du selv betale udgiften i forbindelse med sæddeponering. Der er ingen tilskud fra Sygesikringen eller Sygekassen Danmark. Betalingen sker ved henvendelse via kontant, kreditkort eller MobilePay.

Vores almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder ved deponeringer.