Kendt Donor

Hos Cryos kan du få hjælp til brug af Kendt Donor.

En Kendt Donor-behandling indebærer, at en kvinde eller et par selv finder den mand, der skal være deres donor. Det kan eksempelvis være en ven, der hjælper en barnløs veninde, eller det kan være to mennesker, der ikke har et romantisk forhold, men som ønsker at få et barn sammen.

Kendt Donor proces hos Cryos

Hos Cryos analyserer, oprenser og fryser vi sæden, så den er klar til at blive brugt til fertilitetsbehandling på klinikken. Vi tester desuden donor for smitsomme sygdomme efter gældende lovgivning. Når analyse og oprensning er udført, nedfryses sæden og opbevares hos Cryos i op til 6 måneder, indtil den skal bruges til behandling. Vi sørger for at sende sædprøven direkte til den klinik, hvor behandlingen skal finde sted.

Inden en kendt donation kan foregå, skal donor screenes for egnethed og risiko for overførsel af infektiøse- og arvelige sygdomme. Denne vurdering foregår på fertilitetsklinikken, hvor den endelige godkendelse af donor vil finde sted. Bemærk, at man ikke nødvendigvis bliver afvist som homoseksuel eller hvis man, som mand, har haft sex med den anden mand. Derudover skal der på fertilitetsklinikken tages stilling til faderskab/medmoderskab.

Før behandlingen igangsættes, bør det overvejes at få testet donors sædkvalitet, da kvaliteten kan have stor betydning for antal behandlinger og chance for graviditet.

Sædprøve og test for infektiøse sygdomme

Sædprøven laves hos Cryos, og vi anbefaler, at donor ikke har haft udløsning i 2 døgn inden prøven laves for at sikre den bedst mulige kvalitet af sæden.

Hvis man har brug for mere end én sædprøve, kan man få analyseret, oprenset og frosset helt op til 3 sædprøver (IUI-ready), så længe donor testes for smitsomme sygdomme vha. blod- og urinprøve senest 7 dage efter første sæddonationen ifølge vævsloven. Man vælger selv, om man skal bruge 1, 2 eller 3 sædprøver, og blod- og urinprøve tages ved den sidste donation.

Ejerskab af sæden overdrages til kvinden eller parret (recipient) ved donation, og vil derfor aldrig indgå i vores normale donorprogram.

Urinprøven testes for:

 • Klamydia
 • Gonorré

Blodprøven testes for:

 • HIV (anti-HIV ½, NAT (HIV))
 • Hepatitis B (anti-HBc, HBsAg, NAT (HBV))
 • Hepatitis C (anti-HCV, NAT (HCV))
 • Syphilis

Ønsker man genetisk testning, kan dette tilkøbes.

Indhold af pakken

 • Donation af 1, 2 eller 3 sædprøver
 • Sædanalyser
 • Test for infektiøse sygdomme i blod- og urinprøve senest 7 dage efter den første donation
 • IUI-ready oprensninger (ICI hvis klinikken skulle ønske det)
 • Nedfrysning af sædprøverne og opbevaring i op til 6 måneder
 • Levering af sæden til fertilitetsklinik i nitrogentank
Priseksempel
Kendt Donor 9.900 DKK
Yderligere testning for genetiske sygdomme 5.000 DKK
Total 14.900 DKK

Der kan betales kontant, med kreditkort eller via bankoverførsel.
Priserne er inkl. moms.

Overblik over processen

1

Kontakt fertilitetsklinik

Donor og recipient kontakter en fertilitetsklinik og får tid til en indledende samtale om behandlingsforløbet med kendt donor.

Hvis jeres situation tillader det, anbefaler vi at få lavet en sædanalyse inden opstart af forløbet. Dette koster kun 600 kr. inkl. moms. Læs mere om sædanalyser her.

2

Sæddonationen ved Cryos

Donor kontakter Cryos og aftaler en tid til oprettelse af depot og første sæddonation.
Donor laver første sæddonation, og der aftales tidspunkt for eventuelle yderligere donationer. Der kan doneres op til 3 gange inden for 7 dage. Husk altid pas/kørekort. Der tages urin- og blodprøve ved sidste donation. Der testes for: HIV, hepatitis B, hepatitis C, syphilis, klamydia og gonorré.

Når svarene fra urin- og blodprøve er modtaget, informeres klinik og donor.

3

Sædanalyse og oprensning af Cryos

Cryos analyserer sæden for at bestemme antallet af motile (levende) sædceller i prøven. Derefter oprenses sæden for at gøre den klar til IUI, IVF eller ICSI.

Resultater af sædanalyse og nedfrysning sendes elektronisk til donor, recipient og klinik efter aftale, så de senest dagen efter kan lave en aftale på fertilitetsklinikken.

4

Endelig godkendelse af donor på fertilitetsklinikken

Donor og recipient mødes på fertilitetsklinikken. Her informerer klinikken dem omkring forløbet.
Klinikken vurderer egnethed af donor (udfører klinisk undersøgelse jf. bekendtgørelsen).

Der sikres en aftale omkring faderskab/medmoderskab.

5

Sæden opbevares hos Cryos

De producerede strå (sædprøverne) opbevares på lager hos Cryos i op til 6 måneder.

På forespørgsel fra recipienten sendes stråene til klinikken. Hvis der er behov for flere forsendelser, sker dette løbende. Første forsendelse er inkluderet i prisen.

Hvis sæden skal opbevares i mere end 6 måneder, rykkes der for fornyelse automatisk.