Ofte stillede spørgsmål

Her kan du finde nogle af de oftest stillede spørgsmål og svarene på dem. Hvis du ikke finder svaret på dit spørgsmål, bedes du kontakte os.

Hvis du har spørgsmål relateret til COVID-19 situationen, se vores informationsside her.

Vi opfordrer dig også til at besøg Cryos blog, hvor du kan læse meget mere om blandt andet donorsæd, fertilitetsbehandling og graviditet. Desuden opfordrer vi dig til at blive medlem af vores Facebook-gruppe Family Dreams hvor du kan tale med ligesindede i et imødekommende og støttende fællesskab.

Donorerne

Du skal foretage en række vigtige valg, når du vælger sæddonor. Først skal du overveje, om du ønsker en Non-ID Release eller en ID Release donor. Forskellen er, hvorvidt barnet, efter at være fyldt 18 år, har mulighed for at få oplyst identificerende oplysninger om donor.Beslutningen afhænger af restriktionerne i dit land samt af dine individuelle præferencer. Du kan læse om Non-ID Release og ID Release donorer her.

Du skal også overveje, hvor meget information du ønsker at have om donoren. Du kan vælge en donor med en basisprofil, hvor du kun får grundlæggende information om donoren, eller en donor med udvidet profil, hvor du får mange personlige oplysninger om donoren. Læs om basisprofil og udvidet profil her. Nogle af donorerne har også fotos af dem selv som voksne .

Du kan bruge donorsøgningen for at finde en donor, der svarer til dine kriterier.

Ja, nogle af donorerne har fotos af dem selv som voksne, og du kan købe adgang til at se dem. Læs mere om donorer med voksenfotos her.

De fleste donorer er danske og afspejler den generelle befolkning i Danmark. Nogle af donorerne er dog udvekslingsstudenter i Danmark, nogle arbejder i udlandet osv. Vores donorer har mange forskellige etniske baggrunde og fænotyper.

Alle vores sædstrå opfylder de specifikke krav, der er gældende på tidspunktet for donationen, hvad angår screening, karantæne, alder og donoridentifikation. I løbet af tiden er screeningprogrammet blevet udvidet, og i dag omfatter det 46 af de mest almindelige recessive genetiske sygdomme.

Donorernes blodtype testes iht. AB0-systemet (A, B, AB eller 0) og Rhesus-systemet (-/+). Det er kun sjældent, at blodtypen er relevant for valget af donor, lige så sjældent som det vil være, når du finder en partner på naturlig vis. Hvis du vælger en donor på basis af blodtype, skal du huske, at dette kan begrænse antallet af tilgængelige donorer, når du foretager dit valg.

Blodtypen er vigtig, hvis kvinden er Rhesus negativ (kaldet Rh-), og donoren er Rh+. I dette tilfælde er der 50 % chance for, at barnet får blodtype Rh+, og der er en risiko for, at moren udvikler antistoffer over for barnet. Dette er normalt ikke et problem i første graviditet, men de følgende graviditeter skal følges nøje.

Ja, du kan vælge en ven eller en bekendt som donor i Danmark. Du kan læse om kendt donor her.

I perioden 2001-2006 brugte Cryos International - Denmark ApS donorsæd fra visse donorer i USA.
Det fiktive navn blev brugt til markedsføringsformål i USA, mens det originale nummer blev brugt i Danmark. Fra 1. marts 2009, har alle alias-donorer dog været præsenteret under deres fiktive navn, og dokumentationen viser nu klart (Donorkarakteristik og karantæne-fritagelse) hvornår donoren er en alias-donor. Siden 1. marts 2009, har Cryos ikke solgt alias-donorer vist som tal, men kun under fiktive navne.

Se eksempel på en alias-donor.
Se komplet liste over alias-donorer.


Donorsæd

Landene har forskellige regler, hvad angår udvælgelse, screening og godkendelsesprocedurer for donorer og donorsæd. Dem kalder vi Standarder. En donor/et sædstrå kan godkendes iht. en eller flere Standarder.

Hos Cryos arbejder vi med følgende Standarder: DK, EU, FI, NL, ISR, ITA, NO, NYS, SE, UK, USA.

Hvis du skal modtage behandling på en fertilitetsklinik i et af ovennævnte lande, skal du bruge den relevante standard. Hvis du skal modtage behandling på en klinik i et land, som ikke er nævnt ovenfor, skal du spørge din fertilitetsklinik, hvilken standard du skal vælge.

Du kan søge efter en specifik standard i donorsøgningen.

Læs mere om Standarder her.

MOT er en forkortelse for motilitet, som er antallet af aktive sædceller pr. ml sæd. F.eks. indeholder 1 ml MOT20 minimum 20 mio. aktive sædceller efter optøning. Vores sædstrå indeholder 0,5 ml, hvilket betyder, at hvert MOT20-strå indeholder mindst 10 mio. aktive sædceller.

Læs mere om sædkvalitet.

Hos Cryos kan du købe to typer sædstrå: ICI og IUI.

ICI er uvasket/uforberedt sæd. ICI-strå kan bruges til intracervikal insemination. ICI-strå kan ikke bruges til intrauterin insemination uden forudgående forberedelse, da dette kan medføre en alvorlig allergisk reaktion. Du kan dog købe ICI-sædstrå til intrauterin insemination, hvis din fertilitetsklinik foretrækker at forbedre sæden inden behandlingen.

IUI er vasket/forberedt sæd, hvor alt ejakulat er fjernet. IUI-strå kan bruges til intrauterin insemination og intracervikal insemination.

Både ICI- og IUI-sædstrå kan bruges til IVF- og ICSI-behandling.

Spørg din fertilitetsklinik om råd til, hvilken type sædstrå du skal vælge.

Læs mere om IUI og ICI.

CMV står for cytomegalovirus og er en almindelig virus, der kan ramme alle. Rent faktisk har de fleste haft en CMV-infektion, når de bliver 50, uden at de har bemærket det. Derefter har de en positiv CMV-status.

Nogle af vores donorer screenes for deres CMV-status, så de også kan bruges i de lande, hvor det er obligatorisk at teste for CMV. Du kan se donorernes CMV-status under hver profil i donorsøgningen. Ingen af de donorer, der er testet for CMV, har en aktiv virus på tidspunktet for donationen. De testes altid for CMV både før og efter donationen.

Eftersom donoren kan donere i løbet af en længere periode, kan donorens CMV-status skifte fra negativ til positiv. De prøver, som han har doneret i den periode, hvor han havde en positiv infektion, bortskaffes, og vi accepterer ikke nye donationer, før screeningsresultaterne viser, at virus ikke længere er aktiv.

En CMV-infektion er for det meste ufarlig. Men hvis et foster smittes med CMV under graviditeten, kan det være i fare. Takket være den regelmæssige screening og oprensning af sæd for IUI anses risikoen for at være ganske lille.

Hvis du er bekymret for CMV, anbefaler vi, at du bliver screenet for CMV og diskuterer resultaterne med din læge.

Du kan læse mere om CMV i dette indlæg.


Bestilling og forsendelse

Prisen på donorsæd afhænger af mange forskellige parametre. Disse er f.eks.: sædkvaliteten, Standarden, om du vælger en Non-ID Release eller en ID Release donor, og om du vælger en donor med basisprofil eller udvidet profil.

Du kan se de nøjagtige priser under hver donor i donorsøgningen. Læs mere om priser og betaling.

Donorsæd sendes til destinationer over hele verden. Den sendes i en beholder med tøris eller i en nitrogentank.

En lille beholder med tøris holder 3 dage, en stor beholder med tøris 5 dage, en lille nitrogentank holder 7 dage og en stor nitrogentank 12 dage. Når du skal beregne sædstråenes holdbarhed, er dagen, hvor forsendelsen sker, dag et.

Du skal vælge beholdertype efter datoen for din fertilitetsbehandling eller din ægløsning – afhængigt af hvilken behandlingsmetode du har valgt. Du skal også huske at beregne tiden fra forsendelse til levering.

Du skal bestille senest 2 arbejdsdage inden din ønskede forsendelsesdato og op til 4 uger inden din ønskede forsendelsesdato.

Du kan læse mere om, hvornår du skal bestille, på siden forsendelse og levering.

Levering sker 1-2 arbejdsdage for de fleste destinationer i Europa og 2-5 arbejdsdage for de fleste destinationer uden for Europa. Dette kan dog afhænge af destination og andre forhold. Cryos kan ikke garantere en nøjagtig leveringsdato.

Du skal planlægge forsendelsesdato efter datoen for din fertilitetsbehandling eller din ægløsning – afhængigt af hvilken behandlingsmetode du har valgt.

Læs mere om forsendelse og levering.

Donorsæd skal opbevares ved en meget lav temperatur (-196 °C) og kan derfor ikke opbevares i din egen fryser.

Du skal bestille, hvis din ønskede forsendelsesdato er inden for 4 uger. Men hvis du vil reservere strå fra din foretrukne donor hos os til fremtidige behandlinger, skal du reservere i stedet.

Du skal betale et beløb til opbevaring, hvis du vil reservere. Læs mere om reservationer her.

På grund af ændringer i den danske lovgivning kan Cryos International Denmark, der er en dansk sædbank, ikke længere levere donorsæd til private adresser.  Donorsæd må kun leveres til godkendte vævscentre, fertilitetsklinikker, hospitalsafdelinger og autoriserede sundhedsprofessionelle.

Kontakt venligst vores kundeservice for at høre om dine muligheder.


Graviditet

En kvotereservation er nødvendig i nogle lande for at sikre, at grænsen for graviditeter med den samme donor ikke nås.

Kvotereservationen garanterer, at du kan bruge donoren i løbet af hele behandlingen og til søskende – også selvom de lokale kvoter er blevet nået siden dit første køb. Husk at reservere strå til søskende.

Hvis du vil kontrollere, om det er nødvendigt med en kvotereservation i dit behandlingsland, bedes du se donorsøgning.

Hvis du har købt en kvotereservation, men ikke er blevet gravid og ikke ønsker at forsætte behandlingen med den samme donor, kan du få en godtgørelse for kvotereservationen. Hvis du ønsker godtgørelse, bedes du logge på din profil fra en computer (ikke en mobil enhed) og klikke på Graviditeter.

Hvis du er blevet gravid ved hjælp af en donor fra Cryos, er det vigtigt, at du rapporterer graviditeten til os. Vi foreslår, at du rapporterer din graviditet, når du er ovre det første trimester og inden fødslen.

For at rapportere graviditeten skal du logge på din konto på vores hjemmeside og gå til siden Graviditeter. Her kan du registrere din graviditet.

Hvis du har fået behandling på en klinik, skal du rapportere din graviditet til både klinikken og Cryos.

Hvert land har en graviditetskvote, som er en grænse for antallet af graviditeter med én donor. Det er vigtigt, at du rapporterer din graviditet til Cryos for at sikre, at grænsen for graviditeter med én donor ikke overskrides.

Graviditetsraten afhænger af en lang række forskellige faktorer. Derfor kan vi ikke sige, hvad den forventede graviditetsrate er for din behandling med donorsæd.

Graviditetsraten afhænger f.eks. af fertilitetsklinik, behandlingsmetode og personlige faktorer såsom alder og livsstil.


Tilstande

Alle donorer og enheder er blevet udvalgt og screenet i overensstemmelse med Cryos' omfattende kvalitetssikring, driftsmæssige procedurer og politikker for donorrekruttering, -vurdering og -screening. På trods af denne grundige udvælgelses- og screeningprocedure kan risikoen for at få et barn med en medicinsk tilstand ikke udelukkes.

Ikke alle tilstande er arvelige. Det er dog en kendsgerning, at alle mennesker bærer et antal DNA-mutationer, der kan forbindes med forskellige lidelser eller tilstande. Hvis den tilstand, der rapporteres om i forbindelse med en specifik donor, viser sig at være arvelig, kan denne oplysning have en stor betydning for alle, der er genetisk beslægtet med donoren og deres familiemedlemmer. Cryos tager rapporter om tilstande meget alvorligt, og vi tilbageholder ikke information for en person, der er beslægtet med donoren.

Når Cryos modtager en rapport om en tilstand, fjernes donoren med det samme fra vores donorsøgning og sættes i bero under analysen og undersøgelsen.

Læs mere om, hvordan vi håndterer tilstande her.

Donorer, der er registreret med en genetisk tilstand, kan kun bruges, hvis du allerede har undfanget et barn med ham og ønsker søskende med samme donor.

Hvis du vil købe sæd fra en donor med en registreret medicinsk tilstand, skal du derfor erklære, at du allerede har et barn med denne donor, og at du har modtaget og forstået oplysningerne om den registrerede medicinske tilstand. Vi anbefaler, at du søger lokal rådgivning vedr. genetik, hvis du har spørgsmål til brug af en donor med en registreret medicinsk tilstand til en søskende

Hvis du har mistanke til en tilstand hos en donor, bedes du ringe til vores kundeservice eller sende en e-mail.


Donorbørn

Cryos følger den nationale kvote, der definerer antallet af familier, som må bruge en donor i en bestemt land. Du kan altid kontrollere, om den nationale kvote er nået for en specifik donor ved at vælge dit hjemland og behandlingsland i donorsøgningen.

Spørg myndighederne i dit eget land, hvis du gerne vil kende den nationale kvote.

Du skal ikke være bekymret for, at to donorbørn fra den samme donor finder sammen. Risikoen for dette er ekstremt lille, og den øges kun nogle få procent sammenlignet med normal forplantning.

Cryos følger den nationale kvote, der definerer antallet af familier, som må bruge en donor i et bestemt land. Dette hjælper til at sikre, at risikoen for indavl fortsat er ekstremt lav.

Du kan altid kontrollere, om den nationale kvote er nået for en specifik donor ved at vælge dit hjemland og behandlingsland i donorsøgningen.

Hvis du har valgt en ID Release Donor, kan dit barn, når han eller hun fylder 18 år, få udleveret identificerende oplysninger om donor. Hvis du har valgt en Non-ID Release donor, kan hverken du eller dit barn få yderligere oplysninger end dem, der fremgår af donorprofilen på vores hjemmeside. Når du har registreret en graviditet, kan du downloade et donorbarncertifikat. Du kan finde certifikatet ved at logge på din konto. Du kan indsætte dit barns navn og fødselsdato på certifikatet.

Hvis det drejer sig om en ID Release Donor, kan barnet kontakte Cryos, når han/hun er fyldt 18 år, fremvise donorbarncertifikatet og herefter få udleveret identificerende oplysninger, som han/hun kan bruge til at forsøge at kontakte donor. De identificerene oplysninger er donors fulde navn, adresse oplyst til Cryos og fødselsdato. Selvom donoren har samtykket til at blive kontaktet, kan Cryos ikke garantere eller tjekke, om han har skiftet mening, eller om han reelt er kontaktbar, når barnet fylder 18.

Hvis du har yderligere spørgsmål, bedes du kontakte vores kundeservice.


Regler

Alle lande har deres egne regler vedr. donorsæd. Dette er f.eks. i forbindelse med donoridentifikation og de personer, der må behandles på en klinik (heteroseksuelle par, homoseksuelle par og/eller enlige). I de fleste tilfælde kan du finde de gældende regler på de lokale sundhedsmyndigheders hjemmeside.

Hos Cryos overholder vi reglerne i hele verden ved at bruge landespecifikke Standarder. Hvis du finder dit land på standardlisten, kan du være sikker på, at vi overholder reglerne i dit land. Vi anbefaler dog også, at du taler med din fertilitetsklinik om de specifikke regler i dit behandlingsland. Personalet her kan også vejlede dig, når du skal vælge den rigtige type donorsæd til din behandling.