Levering og betingelser

Donorsæd sendes til alle destinationer i hele verden. Vi sender enten på tøris (Europa) eller i nitrogentank (hele verden). Donorsæd kan også afhentes hos Cryos af en autoriseret sundhedsperson.

Tøris CO2

Også kaldet karbondioxid (-79°C). Sædstråene placeres i en isoleret kasse med tøris. Tøris holder ca. 2-3 dage, inden det tør, afhængig af den omgivende temperatur. Vi anbefaler derfor kun at afsende på tøris mandag - onsdag, for at sikre, at forsendelsen når frem inden weekenden.
Mod et ekstragebyr kan du bestille ekstra tøris, så kassen holder ca. 4-5 dage, afhængig af den omgivende temperatur.
Det er vigtigt, at sædstråene efter levering konstant er i berøring med tørisen indtil optøning/anvendelse skal finde sted. Vær opmærksom på, at tøris kun kan sendes til visse lande i Europa - se listen her.
Tøriskassen skal ikke returneres.

Nitrogen LN2

Også kaldet flydende kvælstof (-196°C). Sædstråene placeres i et bæger i en nitrogentank, der er placeret i en transportboks. En nitrogentank kan holde 7 dage inden den bliver varm. Mod et ekstragebyr kan du bestille en stor nitrogentank, som holder i 12 dage. Anfør i tekstfeltet i forbindelse med bestilling, hvis du ønsker en stor nitrogentank. Vi tager forbehold for, at der er store nitrogentanke til rådighed på afsendelsesdatoen.
Donorsæden bør opbevares i nitrogentanken indtil brug eller overflyttes til anden nitrogentank på en klinik.

Frister for indlevering af ordrer

Du vælger selv afsendelsesdatoen, når du bestiller online. Din ordre bliver dog tidligst afsendt 2 hverdage efter at den er afgivet. Regn med nedenstående transporttider. Hasteordrer kan - mod et ekstragebyr - afsendes samme dag som ordren modtages. Sidste frist for modtagelse af hasteordrer er kl. 12:00 (CET) på afsendelsesdagen.

Leveringstider

Din ordre er leveres af en kurervirksomhed. Nedenstående er under normale forhold. Leveringstiden kan variere afhængig af destination og andre forhold.

  • EU-landene: 1-2 hverdage (mandag - fredag).
  • Resten af verden: 1-5 hverdage (mandag - fredag).

På nogle destinationer kan fortoldningsproceduren forsinke levering yderligere.

Skal jeg være til stede for at modtage levering?

Ja, nogen skal være til stede og kvittere for leveringen. Skulle dette ikke være muligt, vil kureren tage ordren med retur og efterlade en seddel med nærmere info om et alternativt afhentningssted.

Leveringspriser

Se vores leveringspriser her.

Dokumenter, der følger med levering af donorsæden:

  • Faktura
  • Følgeseddel
  • En ”Summary of Records”, med en oversigt over testresultater samt information om frigivne Standarder
  • Sikkerhedsadvarsel i forbindelse med håndtering af tøris (CO2) og flydende nitrogen (LN2)
  • Instruktion til håndtering og optøning af strå
  • Vejledning til returnering af nitrogentanken (kun til LN2-leverancer)
  • Forsendelsesetiket til returnering af nitrogentanken (kun til LN2-leverancer)

Returnering af nitrogentank

Sammen med din levering følger en instruktion til returnering af nitrogentanken, returlabel samt et telefonnummer til vores kurér - som du skal kontakte og bede om en afhentning. Tanken skal returneres til Cryos inden 7 dage, overskrides fristen kan Cryos jf. salgs- og leveringsbetingelserne beregne 100 EUR ekskl. moms i tankleje pr. påbegyndt uge.

Sådan returneres en nitrogentank

For at returnere en nitrogentank, skal du ganske enkelt bestille en afhentning med kurérservice.

Du kan enten bestille afhentning på vores hjemmeside www.cryosreturn.com, direkte på kurérens hjemmeside eller ved at ringe til kuréren. I transportkassen finder du en konvolut med en fortrykt returlabel og en folder med vejledning i, hvordan du returnerer tanken. Andre informationer, der kræves af kuréren, såsom vægt, er ligeledes vist på denne returlabel. Omkostninger til returlabel er inkluderet i forsendelsesprisen. Vi beder dig venligst om at bruge en af ​​ovennævnte procedurer. Valg af alternativ forsendelsesmulighed kan resultere i tab af tanken og et potentielt krav på 1000 EUR.

Hvis du har spørgsmål vedrørende korrekt returnering af tanken, skal du kontakte vores kundeservice for vejledning.

Er der ekstra betaling for at returnere tanken?
Nej - hvis du bruger den returlabel, der er vedlagt i transportkassen, er omkostningerne til returlabel inkluderet i forsendelsesprisen. 

Leveringsbetingelser

DAP (Delivered At Place) i henhold til Incoterms 2010. Det betyder dør til dør-levering, men ekskl. enhver form for lokale toldformaliteter som toldbehandling, importtilladelser, toldafgifter, skat, mv. Der er ingen toldformaliteter ved levering inden for EU. Læs også vore salgs- og leveringsbetingelser.

Vi er her for dig

Hos Cryos ønsker vi at støtte dig og hjælpe dig på din rejse mod forældreskab. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information. Vi taler dansk, engelsk, fransk, tysk, italiensk, spansk, portugisisk og hebræisk.