Kvotereservation

Kvotereservationen garanterer, at du kan bruge donoren igennem hele din behandling samt til søskende*, selv hvis lokale kvoter er nået siden dit første køb. Husk at reservere strå til søskende.

Under Donorsøgning kan du tjekke om det land, du skal behandles i, kræver en kvotereservation. Du gør dette ved at indtaste dit bopælsland og det land, hvor behandlingen skal foregå.

Prisen for en kvotereservation afhænger af donorens anonymitet:

Kvotereservation for en anonym donor: 200 EUR
Kvotereservation for en ikke-anonym donor: 350 EUR

Hvis graviditet ikke opnås, refunderes kvotereservationen fuldt ud. For at annullere din kvotereservation, skal du først bekræfte, at du ikke er gravid og ikke har strå eller embryoner tilbage til fremtidige behandlinger.

Hvis du ønsker at få refusion, skal du logge ind på din profil.

Kontakt Cryos, hvis du har spørgsmål.

*I Norge er en kvotereservation påkrævet for hver graviditet, da graviditetskvoten er 8 børn i 6 familier. Se reglerne for Barnrett her.