Hvad er en kvotereservation

Mange lande har en maksimal graviditetskvote pr. donor, som begrænser antallet af graviditeter, børn eller familier, som én bestemt donor må bruges til i et vist land. Det kaldes en graviditetskvote. I nogle lande er det obligatorisk at have en kvotereservation.

Kvotereservationen er en forsikring til dig om, at du har en familie- eller graviditetskvote i landets samlede kvote. Kvotereservationen garanterer også, at du kan bruge sæd fra samme donor igennem hele din behandling og til fremtidige behandlinger (til søskende*). Selv om den lokale kvote er nået i mellemtiden, har du stadig din kvotereservation.

Vi anbefaler, at du også overvejer at reservere strå, hvis du ønsker at kunne bruge den samme donor til fremtidige søskende.

Hvis en kvotereservation er obligatorisk i dit land, tilføjes den automatisk i kurven, når du tilføjer strå.

Hvad er en kvotereservation

Priser og refundering

Prisen for kvotereservationen afhænger af donorens anonymitet:

  • Kvotereservation for en anonym donor: EUR 200 ekskl. moms
  • Kvotereservation for en ikke-anonym donor: EUR 350 ekskl. moms

En kvotereservation refunderes fuldt ud, hvis du ikke opnår en graviditet, og du ikke har strå eller embryoner tilbage til fremtidige behandlinger.

Hvis du ønsker at få refunderet din kvotereservation, bedes du logge ind på din profil.

*I Norge er en kvotereservation påkrævet for hver graviditet, da graviditetskvoten er 8 børn i 6 familier. Se reglerne for ‘Barnrett’.