Screening og Standarder

Cryos leverer donorsæd til mange lande, og de fleste lande har deres egne krav til donorscreening. Vi arbejder med en række landespecifikke Standarder, så vi er sikre på altid at kunne leve op til de kliniske krav.

I det følgende kan du læse om, hvordan vi vælger og screener vores donorer iht. vores omfattende kvalitetssikringsprogram, og hvilken Standard du skal vælge, når du bestiller donorsæd. Desuden forklarer vi, hvad vi gør, hvis der rapporteres en mistanke om en tilstand hos en donor eller et donorbarn.

Sådan vælger og screener vi vores donorer

Når en potentiel donor ansøger hos Cryos, gennemgår han en meget grundig udvælgelses- og screeningproces.

Han starter med at udfylde et omfattende medicinsk spørgeskema og deltager i et interview med vores lægelige personale med henblik på at vurdere kandidater på grundlag af familiens medicinske historie og risikoadfærd. Donorkandidater, der kommer fra en familie med alvorlige arvelige mentale eller fysiske sygdomme, afvises.

Desuden udføres der en grundig fysisk og mental undersøgelse af kandidaten, og blod- og urinprøver testes for smitsomme sygdomme iht. de lovmæssige krav for den pågældende Standard. Donorerne testes også for en række arvelige sygdomme. Endelig screenes de for normal karyotype (kromosomprofil).

Alle donorer, der bliver godkendt, testes løbende for smitsomme sygdomme i hele donationsperioden.

Et Summary of Records med testresultater, donoregenskaber og information om frigivne Standarder følger med ordrebekræftelsen og også med forsendelsen. Summary of Records ændres over tid, da donorerne testes løbende. 

Hvad er en Standard, og hvilken skal du vælge?

Når du vælger en sæddonor til behandling på en fertilitetsklinik, skal du sikre dig, at donorens donationer opfylder Standarderne i dit behandlingsområde eller -land, inden du bestiller.

Hos Cryos leverer vi donorsæd til mange lande i hele verden. Hvert land eller område har sin egen Standard, hvad angår udvælgelse og screening af sæddonorer. Derfor arbejder vi med en række landespecifikke Standarder. Det betyder, at donorerne er blevet udvalgt, screenet og godkendt til klinisk brug i et specifikt land eller område. En donor kan godkendes iht. en eller flere forskellige Standarder. I donorsøgningen kan du se, hvilke(n) Standard(er) en donors donationer skal opfylde. Du kan også filtrere din søgning efter en specifik Standard.

Hvis du skal modtage behandling på en fertilitetsklinik i et af de nedenfor nævnte lande, skal du bruge den relevante Standard. Selvom en donor har EU-Standard, er dette evt. ikke tilstrækkeligt til behandling i dit land, hvis dit land også har sin egen Standard, som nævnt nedenfor. 

Hvis dit behandlingsland ikke er nævnt nedenfor, kan du stadig bruge donorsæd fra Cryos. I dette tilfælde anbefaler vi, at du spørger din fertilitetsklinik, hvilken Standard du skal vælge eller kontakter vores kundeservice.

CAN - Canada
DE – Tyskland

DK – Danmark
EU – Den Europæiske Union
FI – Finland
IE – Irland
ISR – Israel
ITA – Italien
NL – Holland
NO – Norge
NYS – New York State
SE – Sverige
UK – Storbritannien og Nordirland
USA – Amerikas Forenede Stater

Sådan håndterer vi tilstande

På trods af vores grundige udvælgelses- og screeningprocedure kan risikoen for at få et barn med en medicinsk tilstand ikke udelukkes.

Cryos tager rapporter om tilstande meget alvorligt, og vi tilbageholder ikke information for en person, der er beslægtet med donoren. Det er dog vigtigt at huske, at en tilstand hos en donor ikke nødvendigvis betyder, at din barn bliver påvirket.  

I nedenstående figur har vi illustreret, hvordan en mistanke om en tilstand hos en donor eller et donorbarn håndteres, hvis vi modtager en rapport. 

Sådan håndterer vi en registreret genetisk tilstand hos en donor eller hos et barn:

Sygdom hos donor eller donorbarn registreres og rapporteres til Cryos

Donoren fjernes med det samme og sættes i bero under analysen og undersøgelsen. Donoren må ikke sendes i denne periode.

Analyse

Konklusion:
Donor kan ikke være årsagen – donoren frigives igen

Konklusion: Donor kan være årsagen – undersøgelsen fortsætter

Tilstanden er registreret i donorens filer og i Summary of Records. Samtykke skal underskrives inden brug. Donorsæd må kun sendes til søskendebehandlinger.

Konklusion:
Donor kan ikke være årsagen – donoren frigives igen