Vision, Mission og Værdier

Vision

At hjælpe barnløse med at få drømmen om et barn opfyldt.

Mission

At levere sæd og æg af høj kvalitet fra udvalgte og screenet donorer af alle etniciteter og fænotyper.

Værdier

Vores værdier er et udtryk for vores tro og kultur. De er fundamentet for, hvordan vi arbejder med at opnå vores vision og mission. Derudover er de værdierne grundlæggende i vores relation til vores kunder, donorer og vores interessegrupper, som f.eks. myndigheder og journalister.

Hjælp og omsorg betyder...

 • at vores service er let tilgængelig
 • at vi hjælper vores donorer og kunder gennem beslutningsprocessen
 • at vi drager omsorg for vores donorers og kunders behov og ønsker

Innovation og udvikling betyder...

 • at vi afsætter ressourcer til innovation og forskning
 • at vi søger nye udfordringer med åbent sind
 • at vi samarbejder og netværker internationalt

Etik og ansvar betyder...

 • at vi mener, at vores donorer og kunder har retten til at vælge selv
 • at vi beskytter vores donorers interesser
 • at vi analyserer og klarlægger etiske problemstillinger

Sikkerhed og professionalisme betyder...

 • at vi sikre høje standarder i både kvalitet og sikkerhed
 • at vi har en ærlig og gennemført forretningstilgang
 • at vi har fokus på dokumenteret og sporbare procedurer

Cryos' mål

Vores mål er at levere et bredt udvalg af donorsæd i høj kvalitet fra alle racer og etniciteter, såvel som det er vores kendetegn at sikre den højeste form for service. Derudover vil vi forsætte med at være et sikkert depot for vores patienter og udvikle vores professionelle viden og erfaring inden for vores felt. 

Vores politik er at støtte videnskabelig forskning og udvikling inden for sæd og infertilitet hos mænd.