Sæddonorens anonymitet og fremtidig kontakt

Kan jeg komme i kontakt med donorer i fremtiden?

Undertiden kontakter donorbørn, forældre eller donorer os for at komme i kontakt med hinanden. Det lyder måske positivt, men vi har forpligtelser over for både donorerne samt de kommende forældre. 

Kunder og donorer har underskrevet en aftale om aldrig at forsøge at kontakte anden part, men vi har selvfølgelig ingen aftale med børnene og kan ikke påvirke deres adfærd.

De anonyme donorers identitet vil forblive fortrolig for evigt.

De ikke-anonyme donorers identitet er hemmelig, indtil barnet fylder 18. Hvis barnet til den tid ønsker at komme i kontakt med donoren, kan vi give barnet donorens navn, CPR-nummer (eller andet id-nummer) og sidst kendte adresse. Donorerne har givet samtykke til at møde børnene, men Cryos har intet ansvar for dette. Børnene skal bruge donorens nummer/navn for at anmode om oplysningerne.

Hvis du vil sikre dig, at dit barn kan kontakte donoren, skal du vælge en ikke-anonym donor.

Hvordan kan mit barn komme i kontakt med donoren?

Når du har registreret din graviditet under din profil, har du mulighed for at downloade en PDF-fil med navnet "Donorbarncertifikat" (DCC).

Du kan derefter udfylde barnets navn og fødselsdato.

Når barnet er fyldt 18 år, kan det kontakte Cryos og forelægge DCC, for derefter at modtage oplysninger om donoren: Navn, adresse og ID-nummer.