Sæddonorbørn og graviditetskvoter

Hvor mange børn pr. donor?

For at beskytte vores donorers og modtageres fortrolighed og rettigheder, kan vi ikke specifikt besvare spørgsmål om hvor mange børn vores donorer har. 

I stedet kan vi informere om, at det er Cryos Internationals politik at følge eventuelle nationale begrænsninger eller nationale kvoter. 

Du kan altid tjekke, om en donor har nået den nationale kvote under donorsøgning.

Hvad er en kvotereservation?

I visse lande er en kvotereservation påkrævet for at sikre, at grænsen for antallet af graviditeter med donorsæd fra samme donor ikke overskrides.

Kvotereservationen garanterer, at du kan bruge donoren igennem hele din behandling samt til søskende, selv hvis lokale kvoter er nået siden dit første køb. Husk at reservere strå til søskende.

For at kontrollere, om en Kvotereservation er påkrævet i dit behandlingsland, se Donorsøgning.

Hvor bekymret bør jeg være i forhold til utilsigtet indavl?

Der er ingen grund til at være bekymret over partnerskab mellem donorbørn fra den samme donor. Risikoen er ekstremt lav, især når sædbanken distribuerer nationalt og internationalt, som Cryos gør.

Men for at få en bedre forståelse af risiciene, bør du vide mere om indavl. Indavl betyder i al sin enkelhed, at DNA’et fra de to forældre er for identisk. Recessive sygdomme i DNA’et, som begge forældre kan være bærere af, kan videregives til børn og påvirke dem. Det er vigtigt at forstå, at vi alle bærer masser af recessive sygdomme i DNA’et (C.J. Bell 2011) - også donorerne.

Risikoen kan dog stige med et par procent i forhold til normal forplantning. Det større problem ved indavl opstår, hvis det fortsætter generation efter generation, da alle før eller senere vil blive påvirket. Dette ses for eksempel i meget små og isolerede samfund eller i kongelige familier. Dette er ikke relevant for donorer, da det er kun et én-generations problem.

For at undgå eller minimere effekten af indavl, bør små sædbanker, der kun servicerer mindre samfund, kun tillade meget få børn pr. donor. Tallet kan dog være op til ét donorbarn for hver 32.000 borgere, hvis disse er fordelt nationalt eller internationalt jfr. anbefalinger fra ’American Society of Reproductive Medicine’ (side 53). Dette viser, at indavl kun er et spørgsmål om fordeling, og faktisk indavl via sæddonorer anses for at være langt mindre hyppigt end den generelle risiko i samfundet (J.L. Serre, 2013).

For at sikre geografisk fordeling, følger vi nationale kvoter. Du kan altid tjekke, om en donor har nået sin nationale kvote under ’Donorsøgning’, når du klikker på "Se detaljer" om en specifik donor. Du kan bruge funktionen "Tjek graviditetskvote" til at finde de rigtige oplysninger med.

Hvornår og hvordan skal jeg rapportere min graviditet?

Hvis du er blevet gravid ved hjælp af en donor fra Cryos, er det vigtigt, at du rapporterer graviditeten til os.

Vi foreslår, at du rapporterer din graviditet, når du er ovre det første trimester og inden fødslen.

For at rapportere graviditeten skal du logge på din konto på vores hjemmeside og gå til siden "Graviditeter". Her kan du registrere din graviditet.

Hvis du har fået behandling på en klinik, skal du rapportere din graviditet til både klinikken og Cryos.

Hvorfor skal jeg rapportere min graviditet?

Hvert land har en graviditetskvote, som er en grænse for antallet af graviditeter med én donor.  Det er vigtigt, at du rapporterer din graviditet til Cryos for at sikre, at grænsen for graviditeter med én donor ikke overskrides.