Levering

Levering til autoriserede sundhedspersoner

For at overholde den danske lovgivning leverer Cryos International Denmark ikke længere til private adresser. Vi leverer kun til godkendte vævscentre, fertilitetsklinikker, hospitalsafdelinger og autoriserede sundhedspersoner. 

Hvad er en autoriseret sundhedsperson? 

Definitionen på en autoriseret sundhedsperson kan variere fra land til land. Vi beder dig kontrollere, hvad definitionen på en sundhedsperson er i dit eget land. Hvis du er en autoriseret sundhedsperson, skal du bekræfte dette over for Cryos, inden afsendelsen af donorsæden kan godkendes. Du bedes uploade din licens og/eller dit certifikat, så vi kan se, at du er et vævscenter, en fertilitetsklinik, hospitalsafdeling eller en autoriseret sundhedsperson.