Levering

Levering til autoriserede sundhedspersoner

For at overholde den danske lovgivning leverer Cryos International Denmark ikke længere til private adresser. Vi leverer kun til godkendte vævscentre, fertilitetsklinikker, hospitalsafdelinger og autoriserede sundhedspersoner. Hvis du lever op til definitionen på en autoriseret sundhedsperson, kan Cryos International Denmark levere til din private adresse.

Hvad er en autoriseret sundhedsperson? 

Definitionen på en autoriseret sundhedsperson kan variere fra land til land. Vi beder dig kontrollere, hvad definitionen på en sundhedsperson er i dit eget land. Hvis du er en autoriseret sundhedsperson, skal du bekræfte dette over for Cryos, inden afsendelsen af donorsæden kan godkendes. Du bedes uploade din licens og/eller dit certifikat, så vi kan se, at du er et vævscenter, en fertilitetsklinik, hospitalsafdeling eller en autoriseret sundhedsperson.

En autoriseret sundhedsperson i Danmark – som et eksempel 

Iht. Sundhedsministeriet er definitionen på en autoriseret sundhedsperson en person med en skriftlig autorisation som bevis på en sundhedsuddannelse. Autorisationen giver både ansvar, rettigheder og pligter i udførelsen af faglig virksomhed.  

I Danmark er en autoriseret sundhedsperson: 

 • Læger
 • Tandlæger  
 • Kiropraktorer  
 • Sygeplejersker  
 • Jordmødre  
 • Ergoterapeuter  
 • Fysioterapeuter 
 • Bioanalytikere 
 • Kliniske diætister  
 • Radiografer  
 • Kliniske tandteknikere 
 • Optikere  
 • Optometrister  
 • Fodterapeuter 
 • Social- og sundhedsassistenter

Kontroller venligst definitionen på en autoriseret sundhedsperson i dit eget land. Samme definition gælder muligvis. 
Du er velkommen til at kontakte vores kundeservice, hvis du har spørgsmål.

Kilde: https://www.sum.dk/Sundhedsprofessionelle/Sundhedspersonale/Autorisation%20af%20sundhedspersoner.aspx