CMV og standarder for screening

Hvad er CMV-status?

CMV står for cytomegalovirus. Det er en megen almindelig virus, som de fleste mennesker har haft før de fylder 50 år. Ca. 50% af befolkningen på 20 år er blevet midlertidigt smittet med denne virus.

Vi screener kun nogle af vores donorer for CMV for at tilpasse dem brugen i visse lande. Det er kun tilladt at bruge sæd fra en donationsperiode, hvor donoren var IgM-negativ (ikke havde en aktiv infektion). I disse lande, må sæd fra en donor, der tidligere har haft infektionen og er nu IgG-positive, kun anvendes af kvinder, der selv er IgG-positive (har haft infektionen tidligere).

En infektion med CMV er for det meste uskadelig. Hvis et foster smittes med CMV under graviditeten, kan fosteret være i fare. Dette kan ske, hvis moderen har en primær CMV-infektion under graviditet. Takket være den regelmæssige screening for IgM-antistoffer og oprensning af sædceller til IUI (centrifugering), anses risikoen for virus i sæden for at være ganske lille.

De donorer, der ikke har nogen CMV-status på hjemmesiden, er ikke og vil ikke blive screenet for dette.

Alle testede donorers status vises på hjemmesiden.

Læs mere om screening.

Hvad er en standard?

Fordi lande har forskellige regler for udvælgelse, screening og godkendelsesprocedurer for donorer og donorsæd, samt forskellige krav til dokumentation, opererer Cryos med forskellige "standarder" for frigivelse. En donor/et ejakulat kan frigives efter én eller flere standarder. 

Donorer/ejakulater kan frigives jfr. standarder i Danmark (DK), EU, Finland (FI), Holland (NL), Italien (ITA), Israel (ISR), Norge (NO), New York State (NYS), Storbritannien (UK) og Amerikas Forenede Stater (USA).

Du bør bruge de relevante standarder i forbindelse med behandling af en fagperson i et af de ovennævnte lande. Hvis du lader dig behandle af en professionel i et andet land end ovennævnte, bør du bede en fagperson om hjælp.

Det er kundens ansvar at sikre, at import og håndtering er lovligt i destinationslandet.

Læs mere om standarder.