Arvelige tilstande og CON-donorer

Hvad betyder det, at en donor har en tilstand?

I en hurtig udviklende verden med nye teknologier og øget genetisk screening, har Cryos besluttet at være transparent i forhold til, om vores donorer har genetiske tilstande. Genetiske tilstande, også almindeligt kendt som arvelige tilstande, forekommer i befolkningen, og dermed også i vores udvalg af donorer.

Hvis vi får oplysninger om en mulig arvelig tilstand hos en donor eller et donorbarn, vil oplysningerne blive vurderet ud fra, om der er risiko for den person, der er relateret til donoren. I så fald vil disse oplysninger blive gjort tilgængelige på vores hjemmeside. En registreret tilstand betyder ikke, at donoren ikke kan bruges. Se flere oplysninger i afsnittet: Hvem kan bruge en CON-donor?

Hvordan rapporterer jeg en mistanke om en donors tilstand?

For at rapportere en formodet tilstand, skal du blot sende en e-mail eller ringe til vores kundeservice.

Hvem kan bruge en CON-donor?

Danske myndigheder har pålagt os, at donorer, der er blevet registreret med en genetisk tilstand, kun må bruges, hvis modtageren allerede har undfanget et barn med donoren. Dette gælder alle lande, herunder Danmark.

Disse donorer vil under visse omstændigheder stadig være tilgængelige, så længe der er gennemsigtighed med hensyn til den registrerede tilstand.

Det er en kendsgerning, at alle personer, og dermed også alle donorer og modtagere, er bærere af flere mutationer, som er forbundet med arvelige sygdomme, herunder sygdomme med recessiv og multifaktoriel arv. Det er derfor ikke muligt at fjerne denne risiko, hvilket betyder, at det kan være vildledende at fjerne donorer med registrerede tilstande, fordi modtagerne dermed kan tro, at de donorer, der kan købes, ikke kan knyttes til arvelige sygdomme. Dette er ikke tilfældet, fordi vi ved, at alle mennesker er bærere af arvelige sygdomme, vi kender bare ikke typen af sygdommen.

Dette fører til spørgsmålet, om du overhovedet vil have denne viden.

Det gælder for donorer med registrerede tilstande, at vi har fået kendskab til en bestemt tilstand og efterfølgende, såfremt det er muligt, er der foretaget en risikovurdering med hensyn til den særlige tilstand, i forhold til brugen af donoren.

I en række tilfælde, hvor det har været muligt at identificere den nøjagtige mutation i et bestemt gen, der forårsager en recessiv sygdom, er det muligt at fjerne risikoen ved brug af donoren, ved at teste modtageren for mutationer i det specifikke sygdomsgen. Ved andre former for arvelighed, får modtageren oplysninger om den særlige tilstands sværhedsgrad sammen med risikovurderingen, der afgør om modtageren stadig ønsker at bruge den givne donor.

Endelig, hvis du ønsker at købe sæd fra en donor med en registreret tilstand, skal du erklære, at du allerede har et barn med denne donor, og du skal erklære, at du har modtaget og forstået oplysningerne om den registrerede tilstand.

Derudover anbefaler vi, at du søger lokale genetisk rådgivning vedrørende spørgsmål om brug af en donor med en registreret tilstand.