Åben ID donor, blodtype og herkomst

Har I åbne ID-donorer?

Ja, vi har åbne ID-donorer.

De kan også kaldes donorer med "afsløret ID " eller "kendte" donorer. Vi kalder dem "Ikke-anonyme" donorer.

De ikke-anonyme donorer har kontraktligt accepteret, at børn, når de fylder 18, kan få adgang til deres identitet. Du kan søge efter ikke-anonyme donorer i donorsøgningen.

Er blodtypen vigtig for mit valg af donor?

Donorens blodtype testes efter AB0-systemet (A, B, AB eller 0), og Rhesus-systemet (-/+). Det er sjældent, at blodtypen har indflydelse på valget af en donor, og lige så sjældent, som det spiller en rolle, når man søger en partner under naturlige forhold. Hvis du vælger en donor på grundlag af blodtypen, så vær opmærksom på, at det kan reducere udvalget af donorer markant.

Blodtypen er vigtig i to tilfælde:

  1. Hvis kvindens blodtype er Rhesus negativ (udtrykt Rh-) og hvis donoren er Rh+.
    I dette tilfælde er der en 50% risiko for, at barnet får blodtypen Rh+ og der er risiko for, at moderen skaber antistoffer mod barnet. Dette er normalt ikke et problem ved den første graviditet, men under de følgende graviditeter skal barnets tilstand følges nøje.

  2. Hvis du ikke vil fortælle barnet, at det et donorbarn. 
    Hvis den sociale fars blodtype er forskellig fra de mulige kombinationer iht. donorens blodtype, vil det være klart, at den sociale far ikke kan være den genetiske far. Hvis du planlægger at fortælle barnet om dets oprindelse, har dette ingen relevans.

Hvor kommer vores donorer fra?

Flertallet af vores donorer er danske og afspejler Skandinaviens generelle befolkning. Skandinavien er en historisk og geografiske region centreret på den skandinaviske halvø i det nordlige Europa og omfatter de tre kongeriger Danmark, Norge og Sverige.

Som en del af Cryos International har vi også donorer med andre etniske baggrunde og fænotyper.

Hvilken type donor bør jeg vælge?

I nogle lande er det ulovligt at bruge ikke-anonyme donorer og i andre er det ulovligt at bruge anonyme donorer, så husk at tjekke reglerne i dit land.

Hvis det er vigtigt for dig at få en masse oplysninger om donoren, skal du vælge en ikke-anonym donor med en udvidet profil. Men før du vælger, skal du sikre dig, at den pågældende sundhedsperson accepterer behandling med donorer med udvidet profil, da nogle kun behandler med donorer med basisprofil.

Hvis du vil vide så lidt som muligt om donoren, skal du vælge en anonym donor med basisprofil.

Eksempel UK:
Hvis du skal have behandling hos en sundhedsperson i Storbritannien, skal donoren være ikke-anonym, og du skal vælge standarden ’UK’ i vores donorsøgning, for at se alle de tilgængelige UK-kompatible donorer.

Hvad er alias-donorer?

I perioden 2001-2006 brugte Cryos International - Denmark ApS donorsæd fra visse donorer i USA.

Det fiktive navn blev brugt til markedsføringsformål i USA, mens det originale nummer blev brugt i Danmark. Fra 1. marts 2009, har alle alias-donorer dog været præsenteret under deres fiktive navn, og dokumentationen viser nu klart (Summary of Records) hvornår donoren er en alias-donor. Siden 1. marts 2009, har Cryos ikke solgt alias-donorer vist som tal, men kun under fiktive navne.

Se eksempel på en alias-donor.
Se komplet liste
 over alias-donorer.