Etiske spørgsmål

Som en international sædbank møder Cryos ofte spørgsmål, der drejer sig om etik. Etiske spørgsmål kan besvares fra mange forskellige perspektiver, der alle argumenterer for eller imod, hvorvidt et bestemt synspunkt er etisk eller uetisk. I det følgende behandles nogle af disse spørgsmål fra Cryos synspunkt.