Reservation af donorsæd til senere brug

Skal du reservere med det samme eller tør du vente? Har man fundet sin favoritsæddonor, skal man sikre sig at sæddonoren ikke bliver udsolgt inden man får bestilt og inden man skal behandles. Og man skal også tænke på, om man skal sikre sig materiale til flere børn med samme sæddonor.

 • Risikér ikke, at din favoritsæddonor er udsolgt
 • Risikér ikke at skulle skifte sæddonor midt i et behandlingsforløb
 • Sikrer dig genetiske helsøskende
 • Cryos garanterer tilbagekøb med 75% af stråprisen          

Før du starter behandling

Når du har fundet din favoritsæddonor, bør du foretage en reservation med det samme. På den måde risikerer du ikke, at din sæddonor er udsolgt, ved fremtidige behandlinger. Vi hører næsten hver dag fra kunder, der er chokerede, fordi deres sæddonor er forsvundet fra donorlisten.

Når du reserverer sæd, undgår du desuden, at din sæddonor er udsolgt, og at du  derfor skal skifte sæddonor midt i et behandlingsforløb. Det tager i gennemsnit 5-6 måneder at opnå graviditet. Når du har valgt din sæddonor, og hvis du vil sikre dig, at du har nok donorsæd fra samme sæddonor til hele behandlingsforløbet, bør du foretage en reservation, allerede inden behandlingen påbegyndes.

Husk også at tjekke, at donorens graviditetskvote ikke er nået. Læs mere om Kvotereservation her

Efter du har født

Endnu vigtigere er de situationer, hvor forældre, som har fået et barn efter behandling med donorsæd, senere i livet ønsker at få flere børn. Det kan være du får samme ønske. Hvis du vil anvende samme sæddonor, bør du snarest muligt foretage reservation af tilstrækkeligt materiale. Vent ikke til behandlingen påbegyndes, eller til du skal bruge donorsæden om flere år. Hvis ikke der foretages reservation, risikerer du, at sæddonor er udsolgt.  Fordelene ved at bruge den samme sæddonor for fremtidige graviditeter er indlysende:

 • Børnene vil blive 100 % genetiske forbundne og vil derfor have den bedste chance for at ligne hinanden.
 • Ikke alle sæddonorer og recipienter matcher biologisk, så hvis der har været et positivt resultat med den valgte sæddonor, er der stor chance for, at der også er et positivt resultat ved næste forsøg.
 • Du véd, hvad du kan forvente.
 • Nogle børn kan få identitetsproblemer, når de får at vide, at de er blevet til ved behandling med donorsæd. Det kan i nogle tilfælde hjælpe dem, at de har 100% genetiske brødre og søstre.

Vent ikke - reservér donorsæden online nu!

For at sikre dig, at sæddonor ikke er udsolgt og at der er nok materiale, anbefales det at foretage en reservation af sæd allerede når du bestiller donorsæden første gang. I stedet for at bestille donorsæden til levering, anfører du blot antallet af strå under "Reservation".

Hvad hvis sæddonoren er udsolgt?
Hvis sæddonoren, som du tidligere har registreret en graviditet med, er udsolgt, kan du blive registreret på en venteliste – kun for søskende. Vi vil kontakte dig, hvis der frigives sæd fra karantæne på et senere tidspunkt, eller hvis andre, der har foretaget en reservation, annullerer deres reservation. 

Hvor meget donorsæd skal jeg reservere?

Hvor meget du skal reservere, afhænger af en række individuelle forhold, men jo mere donorsæd, jo større sikkerhed. Kontakt evt. Cryos eller din klinik (hvis du har en) og diskutér behovet.
Du skal regne med, at der går i gennemsnit 5-6 måneders behandlingsforsøg pr. graviditet, når klinikker behandler. Den gennemsnitlige graviditetsrate er på mellem 10-40 % pr. cyklusbehandling afhængig af patientens tilstand og alder, klinikkens erfaring, hormonstimulering, timing, sædpræparationsmetode, sædkvalitet, inseminationsmetode, osv. Akkumuleret bliver 50-60 % af en uselekteret gruppe af kvinder gravide efter 6 måneders forsøg og omkring 80 % efter 12 forsøg.

Husk, at vores anbefalinger er baserede på gennemsnitsforbrug pr. graviditet. Hvis du ønsker større sikkerhed, bør du reservere mere, eller hvis du f.eks. ønsker 3 børn, bør du reservere 3 gange så meget.

Grunde til at reservere mindre donorsæd

 • Hvis du har let ved at blive gravid.
 • Hvis du behandles med IVF (reagensglasbefrugtning).
 • Hvis du er yngre end 35 år.
 • Hvis du har besluttet dig for et mindre antal behandlinger f.eks. 3 cyklusbehandlinger. Det kan være både dyrt og traumatisk at fortsætte behandling år efter år.

Grunde til at reservere mere donorsæd

 • Hvis du har svært ved at blive gravid.
 • Hvis du behandles med vaginal/cervical insemination.
 • Hvis du er ældre end 35 år.
 • Hvis du ønsker flere behandlinger end gennemsnittet.
 • Hvis du bare ønsker mere sikkerhed. Jo mere materiale jo mere sikkerhed.

Dit reserveringsdepot

Du kan altid administrere indholdet i dit reserveringsdepot.
Du kan online lægge flere strå ind, trække strå ud til levering og annullere, når du ikke skal bruge mere.

Vi er her for dig

Hos Cryos ønsker vi at støtte dig og hjælpe dig på din rejse mod forældreskab. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information. Vi taler dansk, engelsk, fransk, tysk, italiensk, spansk og portugisisk.