Hjemmeinsemination

I mange lande er der ikke adgang til lægelig eller anden sundhedsfaglig behandling med donorsæd. Det kan være, fordi der ikke tilbydes donorsæd i det pågældende land pga. lovgivningen.

Home insemination

Måske er det ikke tilladt enlige eller par af samme køn at blive behandlet, der kan være krav om specifikke tests eller særlige dokumenter, forbud mod behandling med Anonym donor, forbud mod behandling med Ikke-anonym donor eller andre forbud og krav.

Cryos har kun kendskab til at lovgivningen gælder læger og andre sundhedsfaglige personers behandling. Det vil sige, at hjemmeinsemination ikke er omfattet og derfor må være lovlig.

Leverer I donorsæd til private kunder til hjemmeinsemination i hele verden?

Ja. Cryos er et vævscenter med licens i henhold til EU-Vævsdirektivet og kan derfor levere testet og screenet donorsæd til private kunder med henblik på hjemmeinsemination og uanset ægteskabelig eller seksuel tilhørsforhold. Vi anbefaler dog altid, at man så vidt muligt er under en læges eller kliniks vejledning.

På grund af kommende ændringer af den danske lovgivning må Cryos som dansk sædbank ikke længere levere donorsæd direkte til private adresser inden for EU efter den 1. juli 2018.

Hos Cryos er vi bekymrede over udviklingen i den danske lovgivning inden for dette område, da vi tror på hver enkelt persons ret og selvstændighed til at prøve at få et barn, og vi ønsker at hjælpe uanset ægteskabelig status eller seksuel orientering.

Vi ønsker at udtrykke vores største sympati med enhver, der måtte blive berørt af disse lovændringer, og i kraft af vores vision søger vi konstant efter måder, hvorpå vi kan hjælpe barnløse til at få opfyldt deres største ønske.

Ingen ændringer ved levering til fertilitetsklinikker og hospitaler
Efter den 1. juli 2018 vil vores private kunder heldigvis stadig kunne bestille og reservere hos Cryos og få donorsæd leveret til godkendte vævscentre, fertilitetsklinikker, hospitalsafdelinger og autoriserede sundhedsprofessionelle.

Vi er her for dig
Vi vil som sædvanligt hjælpe dig med henvisninger og med svar på dine spørgsmål. Du er velkommen til at kontakte vores kundeservice på  [email protected] eller 8676 0699, hvis du har brug for yderligere information.

 

Der er mange forhold, som kan have betydning for resultatet ved kunstig befrugtning; for eksempel undersøgelse, udredning, diagnose, scanning, timing, evt. hormonstimulering og andre former for medicinsk behandling. En læge eller klinik vil normalt kunne tilbyde en langt mere effektiv behandling, som ofte resulterer i 3-4 gange højere graviditetschance. Det kan f.eks. være intrauterin insemination (insemination direkte ind i livmoderen med oprensede sædceller) eller IVF (In Vitro Fertilisation), som kun kan udføres af en læge eller på klinik.
Donorsæden er den samme kvalitet og Standard, som leveres til læger og klinikker.

Hvilke sæddonorer kan man bestille til hjemmeinsemination?

Du kan bestille alle sæddonorer fra vores donorliste, både Anonym og Ikke-anonym donorsæd, Basisprofiler og Udvidet profil og Standarder.

Kan jeg lovligt importere donorsæd?

Indenfor EU er varernes frie bevægelighed garanteret, og der er ikke nogen grænsekontrol. Du er dog altid selv ansvarlig for at import og brug er i overensstemmelse med national lovgivning. Udenfor EU bør du selv undersøge reglerne, evt. spørge de lokale myndigheder.

Hvordan håndterer jeg donorsæden?

En vejledning følger alle leverancer af donorsæd til private vedrørende håndtering, optøning, tømning af strå og sikkerhedsinstruks.

Vi anbefaler, at du kun opbevarer sæden derhjemme i den beholder, som vi sender til dig. Sæden kan ikke opbevares i din fryser; den er ikke kold nok.

Hvordan udfører jeg hjemmeinsemination?

En vejledning for hjemmeinsemination vedlægges alle forsendelser med donorsæd til private kunder. Du kan også læse mere om insemination her.

Hvordan er lovgivningen i forhold til fader/moderskab ved hjemmeinsemination?

Fader/moderskab afgøres normalt i henhold til gældende lov i det land, hvor du føder barnet. Cryos' sæddonorer har fraskrevet sig alle rettigheder, og en sæddonor kan ikke idømmes faderskab i henhold til dansk lovgivning.

Fik du ikke svar på dine spørgsmål?

Hvis ikke så kontakt os endelig og vi vil gøre vores bedste for at hjælpe dig. Cryos' kundeservice kommunikerer på følgende sprog: Skandinavisk, engelsk, fransk, tysk, spansk og italiensk.