Donorerne

Vi har to typer sæddonorer: Anonyme og ikke-anonyme. I begge grupper er der Basisprofiler og Udvidede profiler. I begge grupper kan der være Eksklusivdonorer.

Cryos' sæddonorer har fraskrevet sig alle rettigheder, og en sæddonor kan ikke idømmes faderskab i henhold til dansk lovgivning.

Donortyper

  • Anonym + Basisprofil
  • Ikke-anonym + Basisprofil
  • Anonym + Udvidet profil
  • Ikke-anonym + Udvidet profil

Donorerne er enten anonyme eller ikke-anonyme. Dette betyder ikke, at donorerne ikke vil kunne identificeres. Da donorsæd indeholder DNA, vil der altid være en risiko for at donorer, recipienter og børn kan spores via DNA-analyse, og beskyttelse af personlige data kan derfor ikke garanteres.

Anonym

Hvis donoren er anonym, vil Cryos aldrig videregive donorens identitet, og kunden har forpligtet sig til ikke at forsøge at kontakte donoren.

Ikke-anonym

Hvis donoren er ikke-anonym, vil Cryos videregive donorens identitet (navn,adresse og CPR-nummer) til klinikker og myndigheder i lande hvor dette er lovpligtigt/påkrævet enten før- eller i forbindelse med import og behandling. Cryos vil videregive donorens identitet til barnet på barnets foranledning, men først når barnet er blevet 18 år. Barnet skal dokumentere eller sandsynliggøre, at han/hun er et resultat af behandling med donorsæd fra en specifik ikke-anonym Cryos donor. Donorens navn/nummer skal oplyses i denne forbindelse.

Donoren har indvilliget i at blive kontaktet af barnet, men Cryos kan ikke holdes ansvarlig for, om donoren vil være villig til dette i fremtiden.

For mere information kan du læse vores forretningsbetingelser.

Basisprofil

Sæddonorer med basisprofil er registrerede med et nummer som 456, 8756, 11250, osv. Basisprofiler har kun oplysning om race, etnicitet, øjenfarve, hårfarve, højde, vægt, blodtype samt oftest erhverv/uddannelse.

Udvidet profil

Sæddonorer med udvidet profil er registrerede med et fiktivt navn som ERIK, IB, PER, OLUF, SVEND, osv. De Udvidede profiler består af op til 8-10 sider personlige oplysninger om sæddonorens baggrund, uddannelse, familiemæssige forhold, interesser, hobbies, etc. Der kan være følgende tillægsoplysninger: personalevurdering, fotos af sæddonor fra hans barndom, en håndskreven hilsen, en lydoptagelse af sæddonors stemme, EQ-profil, m.v.

Valget mellem Anonym og Ikke-anonym

Hvis man ønsker at sikre, at barnet kan få sæddonorens identitet at vide i fremtiden, skal man vælge en Ikke-anonym sæddonor. Det ser ud til, at især singler og par af samme køn har præference for Ikke-anonyme sæddonorer, mens heteroseksuelle par synes at have præference for Anonyme sæddonorer, for at beskytte mandens integritet som fader og hermed deres egen interesse som familie. Men det er ikke altid sådan. Nogle heteroseksuelle par vælger netop en Ikke-anonym sæddonor, fordi de planlægger at fortælle barnet om dets tilblivelse, og derfor gerne vil sikre, at der er mulighed for kontakt. Omvendt vælger mange singler en Anonym sæddonor,  fordi de planlægger at finde en partner senere, som således måske lettere kan træde ind i faderrollen og adoptere barnet, hvis der ikke er for meget fokus på sæddonors eksistens. Valget er meget individuelt og meget komplekst.

Valget mellem Basis og Udvidet profil

Hvis mange data om sæddonor er vigtig for dig, bør du vælge en sæddonor med Udvidet profil. Singler og par af samme køn, som ofte har et eksplicit ønske om at sikre informationer til børnene, kan have en præference for sæddonorer med Udvidet profil. Hvis du ønsker at vide så lidt som muligt om sæddonoren, skal du vælge en sæddonor med Basisprofil. I mange tilfælde vælger heteroseksuelle par en sæddonor med Basisprofil, hvor singler og par af samme køn vælger en sæddonor med Udvidet profil. Årsagerne er de samme som når man vælger Anonym eller Ikke-anonym sæddonor, men ofte er det lige omvendt. Valget er meget individuelt og meget komplekst.

Hvis du skal behandles på en klinik, bør du altid tjekke om klinikken må behandle med den type sæddonor, du vælger.

Eksklusiv sæddonor

Nye sæddonorer præsenteres på vores hjemmeside med en stjerne, indtil der er foretaget køb/reservation første gang. Hvis du ønsker at sikre dig eneretten, skal du købe/reservere al sæden fra den pågældende donor.

Du kan altid annullere en eneret ved at frigive lageret af reserveret donorsæd. I givet fald får du tilbagebetalt 75 % af beløbet - se mere under reservation. Det kan f.eks. være, hvis du ikke opnår graviditet med den pågældende sæddonor.

Hvis du ønsker at gøre eneretten uigenkaldelig, skal du købe sæddonor ud. Beløbet fremgår af prislisten.

Fik du ikke svar på dine spørgsmål?

Hvis ikke så kontakt os endelig og vi vil gøre vores bedste for at hjælpe dig. Cryos´ kundeservice kommunikerer på følgende sprog: Skandinavisk, engelsk, fransk, tysk, spansk og italiensk.