Donorerne

Vi har to typer sæddonorer: Anonyme og ikke-anonyme. I begge grupper er der Basisprofiler og Udvidede profiler. Derudover har du mulighed for at vælge en sæddonor med Donoreksklusivitet.

Cryos' sæddonorer har fraskrevet sig alle rettigheder, og en sæddonor kan ikke idømmes faderskab i henhold til dansk lovgivning.

Donortyper

  • Anonym + Basisprofil
  • Ikke-anonym + Basisprofil
  • Anonym + Udvidet profil
  • Ikke-anonym + Udvidet profil

Donorerne er enten anonyme eller ikke-anonyme. Dette betyder ikke, at donorerne ikke vil kunne identificeres. Da donorsæd indeholder DNA, vil der altid være en risiko for at donorer, recipienter og børn kan spores via DNA-analyse, og beskyttelse af personlige data kan derfor ikke garanteres.

Anonym

Hvis donoren er anonym, vil Cryos aldrig videregive donorens identitet, og kunden har forpligtet sig til ikke at forsøge at kontakte donoren.

Ikke-anonym

Hvis donoren er ikke-anonym, vil Cryos videregive donorens identitet (navn,adresse og CPR-nummer) til sundhedspersoner og myndigheder i lande hvor dette er lovpligtigt/påkrævet enten før- eller i forbindelse med import og behandling. Cryos vil videregive donorens identitet til barnet på barnets foranledning, men først når barnet er blevet 18 år. Barnet skal dokumentere eller sandsynliggøre, at han/hun er et resultat af behandling med donorsæd fra en specifik ikke-anonym Cryos donor. Donorens navn/nummer skal oplyses i denne forbindelse.

Donoren har indvilliget i at blive kontaktet af barnet, men Cryos kan ikke holdes ansvarlig for, om donoren vil være villig til dette i fremtiden.

For mere information kan du læse vores forretningsbetingelser.

Basisprofil

Sæddonorer med basisprofil er registrerede med et nummer som 456, 8756, 11250, osv. Basisprofiler har kun oplysning om race, etnicitet, øjenfarve, hårfarve, højde, vægt, blodtype samt oftest erhverv/uddannelse.

Udvidet profil

Sæddonorer med udvidet profil er registrerede med et fiktivt navn som ERIK, IB, PER, OLUF, SVEND, osv. De Udvidede profiler består af op til 8-10 sider personlige oplysninger om sæddonorens baggrund, uddannelse, familiemæssige forhold, interesser, hobbies, etc. Der kan være følgende tillægsoplysninger: personalevurdering, fotos af sæddonor fra hans barndom, en håndskreven hilsen, en lydoptagelse af sæddonors stemme, EQ-profil, m.v.

Informationen i en Udvidet profil er udfyldt af donoren selv og er derfor donors egen fremstilling. Den udvidede profil opdateres ikke med ny information om uddannelse, arbejde, civilstatus mv. efter udfyldelsesdatoen, som fremgår af den udvidede profil.

Voksenfotos af donorerne

Vil du gerne vide, hvordan din donor ser ud som voksen? En del af vores sæddonorer med udvidet profil har også en fil med voksenfotos. Billederne er taget af en professionel fotograf og er tilknyttet donorens udvidede profil. Der er 5-6 billeder af hver donor.

Donorer med voksenfotos er markeret med guld og kan søges frem i donorsøgningen.

For at se billederne skal du købe adgang til dem.

Prisen for at få adgang til donorer med voksenfotos er 200 EUR ekskl. moms. Din adgang er gældende i 3 måneder, og den udløber automatisk, hvis ikke du vælger at forlænge den.

Læs mere om donorprofiler med voksenfotos her.

Valget mellem Anonym og Ikke-anonym

Hvis man ønsker at sikre, at barnet kan få sæddonorens identitet at vide i fremtiden, skal man vælge en Ikke-anonym sæddonor. Det ser ud til, at især singler og par af samme køn har præference for Ikke-anonyme sæddonorer, mens heteroseksuelle par synes at have præference for Anonyme sæddonorer, for at beskytte mandens integritet som fader og hermed deres egen interesse som familie. Men det er ikke altid sådan. Nogle heteroseksuelle par vælger netop en Ikke-anonym sæddonor, fordi de planlægger at fortælle barnet om dets tilblivelse, og derfor gerne vil sikre, at der er mulighed for kontakt. Omvendt vælger mange singler en Anonym sæddonor,  fordi de planlægger at finde en partner senere, som således måske lettere kan træde ind i faderrollen og adoptere barnet, hvis der ikke er for meget fokus på sæddonors eksistens. Valget er meget individuelt og meget komplekst.

Vi beder dig altid undersøge, om den pågældende sundhedsperson må behandle dig med den type donorsæd, du har valgt, så alle de lokale lovgivningsmæssige krav overholdes. 

Valget mellem Basis og Udvidet profil

Hvis mange data om sæddonor er vigtig for dig, bør du vælge en sæddonor med Udvidet profil. Singler og par af samme køn, som ofte har et eksplicit ønske om at sikre informationer til børnene, kan have en præference for sæddonorer med Udvidet profil. Hvis du ønsker at vide så lidt som muligt om sæddonoren, skal du vælge en sæddonor med Basisprofil. I mange tilfælde vælger heteroseksuelle par en sæddonor med Basisprofil, hvor singler og par af samme køn vælger en sæddonor med Udvidet profil. Årsagerne er de samme som når man vælger Anonym eller Ikke-anonym sæddonor, men ofte er det lige omvendt. Valget er meget individuelt og meget komplekst.

Vi beder dig altid undersøge, om den pågældende sundhedsperson må behandle dig med den type donorsæd, du har valgt, så alle de lokale lovgivningsmæssige krav overholdes. 

Vi er her for dig

Hos Cryos ønsker vi at støtte dig og hjælpe dig på din rejse mod forældreskab. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information. Vi taler dansk, engelsk, fransk, tysk, italiensk, spansk og portugisisk.