Donor screening

Alle donorer er udvalgt og screenet i henhold til Cryos Internationals omfattende kvalitetssikring, samt driftsprocedurer og politikker for rekruttering, vurdering og screening af donorer.

Alle ejakulater, der lever op til en bestemt Cryos-Standard, opfylder også de specifikke krav til screening, karantæne, alder og anonymitet, der gælder på tidspunktet for donationen. Du kan læse mere om Standarder her.

Donorkandidaterne udfylder et omfattende medicinsk spørgeskema og deltager i et interview med fastlagte spørgsmål, der sigter på at afvise kandidater med risikoadfærd og sygdomssymptomer.

Derudover gennemgår kandidaterne en omfattende fysisk undersøgelse, og man tester blod-og urinprøver for en række arvelige og smitsomme sygdomme i henhold til de gældende lovkrav for den pågældende Standard på tidspunktet for registreringen. Kandidater, hvis families sygdomshistorie indeholder alvorlige arvelige mentale og fysiske sygdomstilfælde, afvises. Desuden screenes donorerne for normal karyotype.

På trods af denne grundige udvælgelses- og screeningsprocedure, kan risikoen for at få et barn med en medicinsk tilstand ikke elimineres. En ”Summary of Records”, med en oversigt over testresultater samt information om frigivne Standarder, vedhæftes ordrebekræftelsen, og er desuden vedlagt alle forsendelser.