EU Standarden

Alle donorer og enheder er blevet udvalgt og screenet i overensstemmelse med Cryos Internationals omfattende kvalitetssikring, driftsmæssige procedurer og politikker for donorrekruttering, -vurdering og -screening. Alle enheder, der er i overensstemmelse med standarden i Europa er ligeledes i overensstemmelse med de specifikke europæiske krav, gældende på tidspunktet for donationen i forhold til screening, karantæne, alder og anonymitet.

Listen nedenfor indeholder efter vores viden, en oversigt over de aktuelt gældende, relevante bestemmelser: