DE Standard

Alle donorer og enheder er blevet udvalgt og screenet i overensstemmelse med Cryos Internationals omfattende kvalitetssikring, driftsmæssige procedurer og politikker for donorrekruttering, -vurdering og -screening. Alle enheder, der er i overensstemmelse med Standarden i DE er ligeledes i overensstemmelse med de specifikke krav, gældende på tidspunktet for donationen i forhold til screening, karantæne, alder og anonymitet.