CAN standarden

Alle donorer og alle enheder er blevet udvalgt og screenet gennem Cryos International’s omfattende kvalitetssikring, opperationelle procedurer og politikker for donorrekruttering, -vurdering og -screening. Alle enheder der lever op til CAN-standarden, lever samtidig op til krav om screening, karantæne, alder og anonymitet specifikke for Canada gældende på tidspunktet for donation.