Information om ægdonation

Cryos International har fået afslag på at drive ægbank i Danmark.

Cryos International søgte i juni 2016 en ægdonor-licens hos Styrelsen for Patientsikkerhed. Det var med forventning om at dette ville være en formalitet, da der i det nye koncept var tale om samme funktion, som alle andre danske private fertilitetsklinikker udfører, nemlig at sælge ”behandlinger”, og ikke æg som sådan.

Derfor opstartedes arbejdet med at søge potentielle ægdonorer, der var interesserede i at hjælpe barnløse med at få drømmen om et barn opfyldt. Der har været stor interesse for at blive ægdonor ved Cryos, og listen med ægdonor-kandidater har været støt stigende.

Håbløst bureaukratisk benspænd

Desværre blev behandlingen af vores ansøgning en langtrukken affære, hvor vi gentagne gange har været nødt til at udskyde aftaler med kvinder, der gerne ville være ægdonorer. Vi har været udsat for et sandt bombardement af krav og bureaukrati og lange og mange skriverier, men det er ikke lykkedes hverken os eller vores advokatfirma Bech-Bruun, at komme igennem til sundhedsmyndighederne med de argumenter, der burde være helt indlysende.

Vi har nu fået den endelige afgørelse. Afgørelsen er nedslående, og et stort tab for verdens kvinder, hvis fertilitet ikke er god nok til at sætte drømmebarnet i verden. Vi har fået et afslag, vi får ikke en ægdonor-licens, og må derfor opgive at hjælpe de tusindvis af barnløse, der har brug for donoræg, og vi må opgive, at etablere donorægbank i Danmark.

Politisk betinget afslag

Afslaget er politisk betinget og støttet af Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti, og er bundet i en regel om, at æg hverken direkte eller indirekte må sælges.

Det giver stadig ikke mening for os. Hverken vi eller vores advokater forstår dette afslag, for det samme gælder for sæd, og det er netop derfor at vi i mange år har håndteret alt det der ligger udenom selve sæden. Det være sig testning af donorer, screening, nedfrysning, levering mv.

En stor skuffelse

Vi er naturligvis både skuffede og frustrerede, men kan ikke gøre mere end vi allerede har gjort. Nu vil vi fokusere på at arbejde videre med vores ægbank i Orlando, USA, hvor vi har tæt på 100 ægdonorer, og de første barnløse har modtaget donoræg, så de kan forfølge drømmen om at få et barn.

Link til tidligere pressemeddelelser
Sidste skud i bøssen for sædbank i Århus