Anonym eller Ikke-anonym Sæddonor

Hos Cryos kan du kan vælge mellem at blive Anonym eller Ikke-anonym Sæddonor.

Når du har valgt enten at være Anonym Sæddonor eller Ikke-anonym Sæddonor, er det uigenkaldeligt. Det kan altså ikke laves om. Læs med her og bliv klogere på, hvad det betyder at være Anonym eller Ikke-anonym Sæddonor. 

Anonym eller ikke-anonym sæddonor

Anonym Sæddonor

Vælger du at være Anonym Sæddonor, vil Cryos holde din identitet hemmelig for altid. Ingen vil nogensinde kunne kræve, at Cryos frigiver din identitet, hverken forældre, børn, pårørende eller andre, kan få adgang til din identitet. Samtidig skriver du også selv under på, at du ikke vil forsøge at kontakte eventuelle donorbørn.

Ikke-anonym Sæddonor

Afhængig af det enkelte lands lovgivning kan børn og forældre få udleveret donors kontaktoplysninger, hvis de kan dokumentere eller sandsynliggøre, at de er et resultat af behandling med donorsæd fra en bestemt Ikke-anonym Sæddonor fra Cryos.

Klinikker eller myndigheder i de stater, som kun må benytte Ikke-anonyme Sæddonorer (f.eks. UK, Finland, Norge, Østrig, Schweitz, Tyskland) skal normalt også have identiteten at vide.

Derudover skal Ikke-anonyme Sæddonorer under 25 år inden godkendelse til en samtale med en af vores sundhedspersoner, der skal vurdere egnethed.

Cryos er forpligtet til at opbevare donorernes identitet i 30 år jf. vævsloven. 

Uanset om du vælger at være Anonym eller Ikke-anonym Sæddonor betyder det ikke, at du ikke vil kunne blive identificeret. Da donorsæd indeholder DNA, vil der altid være risiko for at donorer, recipienter og børn kan spores via DNA-analyse, og beskyttelse af personlige data kan derfor ikke garanteres. Cryos videregiver dog ikke dine personlig data.

I videoen herunder kan du lære mere om de valg du skal tage som sæddonor hos Cryos – herunder om du vil være anonym eller ikke-anonym donor:

Er man sikret mod faderskab?

Uanset om man er Anonym eller Ikke-anonym Sæddonor, og uanset, om det er en sundhedsperson, der foretager behandlingen, sikrer loven mod faderskab i alle tilfælde:

Børnelov § 28. Medmindre andet følger af § 27, § 27 a, stk. 1, eller § 27 b, anses en sæddonor ikke som far til et barn, der med hans sæd er blevet til ved assisteret reproduktion, hvis sæden er doneret til et vævscenter, der distribuerer sæd, en sundhedsperson eller en person, der arbejder under en sundhedspersons ansvar.

Har du spørgsmål, så kontakt Cryos

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på email eller telefon +45 8676 0699.