Din kompensation

Som sæddonor skal du have noget for din ulejlighed. Vi kalder det for kompensation, da det skal opfattes som en godtgørelse. Beløbet, som du får udbetalt, betragtes principielt som en ulempe- og transportkompensation. Der er ikke tale om en betaling for din sæd.

En stor del af belønningen ved at være sæddonor ligger i glæden ved at hjælpe andre. Her drejer det sig endda om at hjælpe med noget af det største i livet. Læs forældrenes takkebreve.
 
Men der er også en økonomisk kompensation for din ulejlighed. 

Kompensationen afhænger af sædkvalitet og sædvolumen

Cryos giver dig et beløb, som beregnes på baggrund af din sædkvalitet og sædvolumen samt visse bonusbeløb, dog max. 500 DKK pr. prøve. Kompensationen ydes kontant og anonymt.

Efter en undtagelse i loven er der ingen indberetningspligt for vederlag til sæddonorer. Beløbet er ikke skattefrit. Sæddonor skal selv selvangive beløbet.

Bonusbeløb gælder sæddonorer, som vi især søger

Ikke-anonym sæddonor med Udvidet profil får 10% ekstra. Læs mere her:

Beløbet udbetales af to omgange, forudsat at alt er i orden

Beløbet forfalder med 40% til udbetaling, når et batch lukkes, og 60% når sædprøverne bliver fri af karantæne. Et batch lukkes, når der er modtaget mindst 10 godkendte prøver. Når et batch er lukket og har stået i karantæne i 6 måneder, indkaldes sæddonor til lægeundersøgelse. Når alle testresultater er modtaget, og hvis resultaterne er i orden, ophæves karantænen.

Indtræder der forhold under donationsforløbet, som medfører, at sæd eller donor må afvises, bortfalder alle donors tilgodehavender.

Har du spørgsmål, så kontakt Cryos

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på email eller telefon +45 8676 0699.